Showing posts with label FreeSoftware. Show all posts
Showing posts with label FreeSoftware. Show all posts

Download website with HTTrack

Download website with HTTrack
HTTrack is a free (GPL, libre/free software) and easy-to-use offline browser utility.

Change any icon with FileTypeMan

Change any icon with FileTypeMan
FileTypesMan is an alternative to the 'File Types' tab in the 'Folder Options' of Windows. It displays the list of all file...

Download Foxit Reader 8.1.4 Free

Download Foxit Reader 8.1.4 Free
Foxit Reader là trình xem và máy in tài liệu PDF miễn phí, với kích thước nhỏ đáng kinh ngạc, tốc độ khởi chạy nhanh và bộ tính năng đáng k...

Download Unikey mới nhất để gõ tiếng Việt trên Windows

Download Unikey mới nhất để gõ tiếng Việt trên Windows
Ngay từ những phiên bản đầu tiên Unikey đã hỗ trợ rất nhiều bảng mã tiếng Việt (Vietnamese) bao gồm: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, TCVN...